Filipin.eu

Željko Filipin's blog.
Home Blog Tags Now License

View on GitHub
9 December 2005

Instaliraj Ruby on Rails na računalu koje nema pristup Internetu

by Željko Filipin

Đžogljavko pored pruge (engl. rail).

Pisao sam o tome kako napraviti Ruby on Rails web aplikaciju.

Želio sam prenijeti tu aplikaciju na drugo računalo (engl. computer). Postupak je iznimno jednostavan.

Na drugom računalu sam napravio korake 2-7 (od dva do sedam) iz spomenutog članka. Prenio sam mapu (engl. folder) u kojoj se nalazi moja aplikacija (C:\rails\blog) s mog računala na drugo računalo. Pokrenuo sam aplikaciju na drugom računalu. Sve radi.

Mapu možete prenijeti usb-om, spržiti (engl. burn) na cd, sažeti (engl. compress) pa postati e-poštom (engl. e-mail)...

Problem se pojavio kad sam htio pokrenuti Ruby on Rails aplikaciju na računalu koje nema pristup Internetu. Dugo sam se s tim mučio, i sad kad sam našao rješenje, što drugo nego ga objaviti. :)

Na svom računalu

Napravi C:\install (možeš odabrati i manje štrebersko ime). Tu češ natrpati sve što ti treba:

 1. ruby182-15.exe
 2. sqlite-3_2_7.zip
 3. sqlitedll-3_2_7.zip
 4. sqlite3-ruby-1.1.0-mswin32.gem
 5. rails-0.14.4.gem
 6. rake-0.6.2.gem
 7. activesupport-1.2.4.gem
 8. activerecord-1.13.1.gem
 9. actionpack-1.11.1.gem
 10. actionmailer-1.1.4.gem
 11. actionwebservice-0.9.4.gem
 12. mapu u kojoj se nalazi tvoja aplikacija (C:\rails\blog)

Prebacivanje

Prebaci C:\install sa svog računala u C:\install na željenom računalu koristeći svoj omiljeni način (usb, cd, e-pošta...).

Na drugom računalu

 1. instaliraj ruby
  1. dvaput klikni na C:\install\ruby182-15.exe
 2. instaliraj SQLite
  1. prebaci C:\install\sqlite-3_2_7.zip i C:\install\sqlitedll-3_2_7.zip u C:\ruby\bin
  2. raspakiraj obje zip datoteke (engl. file)
 3. otvori Command Prompt
  1. start > Run
  2. utipkaj cmd
  3. pritisni enter
 4. utipkaj u Command Prompt
  c:
  cd \install
  gem install sqlite3-ruby
  gem install rails
  gem install rake
  gem install activesupport
  gem install activerecord
  gem install actionpack
  gem install actionmailer
  gem install actionwebservice
  cd blog
  ruby script\server

Ako ti nešto nije jasno, pročitaj prvo prethodni članak. :)

tags: code - hrvatski - ruby